Tradedoubler annonserar effektiviseringar, CFO Tomas Ljunglöf har sagt upp sig

Stockholm 29 december 2015
Som en del av det pågående effektiviseringsarbetet kommer Tradedoubler att
minska antalet anställda med cirka tio personer. Minskningen hänför sig till
bolagets ledning och övriga omkostnader. Åtgärden medför att fjärde kvartalet
belastas med engångskostnader som beräknas till 10 MSEK.

Tomas Ljunglöf, CFO i Tradedoubler, har sagt upp sig och kommer att lämna
bolaget senast i augusti 2016.

“Jag vill passa på att tacka Tomas för hans starka prestationer under de senaste
två åren” säger Matthias Stadelmeyer, VD för Tradedoubler. “Tomas och hans team
har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit i arbetet med att vända
Tradedoubler. Å både styrelsens och ledningens vägnar önskar jag Tomas all lycka
i framtiden.”

Under första kvartalet 2016 kommer Tradedoubler fortsätta att rulla ut sin nya
lösning inom prestationsbaserad marknadsföring som genererar nya kunder till
bolagets klienter. De annonserade effektiviseringsåtgärderna skapar
förutsättningar för Tradedoubler att fortsätta utveckla och lansera nya
kundfokuserade lösningar som utökar marknaden och skapar smartare digital
marknadsföring med högre avkastning för kunderna.

För mer information, kontakta:
Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler
Tel: +49 (0)89 2158 72 290; matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital
marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär
inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse
kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest
framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än
idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom
ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att
erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga
sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras
försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland
Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och
CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på
www.tradedoubler.com

Recommended